121. Dr. Vetéssy Géza
cserkészcsapat

Csapattörténet

A világon az első cserkésztábor után csupán tizenhárom évvel, az 1920/21-es tanévben alakul meg a 121. számú Kecskeméti Református Főgimnázium cserkészcsapata. A csapat vezetésével Klein Gyula magyar-német szakos tanárt bízzák meg. Az első kilenc cserkész díszes ünnepély keretében 1921. február 20-án tett fogadalmat; őket egyre többen követték a következő évtizedben. Az 1924/25-ös tanévben elkészült az új cserkészotthon, raktárhelyiség és egy gyalupaddal felszerelt műhely. A cserkészmunka súlypontja a vezetők képzése és próbáztatása volt.

Az 1928/29-es tanévben a belső kiképzéssel foglalkoznak, a többi kecskeméti csapatokkal közösen őrsvezető tanfolyamot szerveznek.

1931/32-re már 72 cserkészt számlál a csapat. Teadélutánokat tartanak, karácsonyi vásárt rendeznek, színvonalas irodalmi és zenés esteket szerveznek és ezeken közreműködnek.

1933 a IV. Világjamboree éve, Gödöllőn rendezi meg a Magyar Cserkészszövetség, táborparancsnoka gr. Teleki Pál. A Kecskeméti Református Főgimnáziumi csapatból 37-en vesznek részt a VIII. altábor IV. rajaként. Feladatuk az összekötő szerep a magyar-angol rajok között. Cserkészies magatartásért és a szakszolgálat kifogástalan ellátásáért dicséretet kapnak.

1934/35-ben Dr. Vetéssy Géza, a Főgimnázium magyar-latin szakos tanára lesz a cserkészcsapat próbaidős vezetője; majd 1937-től kezdve parancsnoka. Mozgótábort és kerékpár-túrát szerveznek, a lengyelországi regionális jamboreen hatan vesznek részt, a csapatnak ekkor 30 cserkészjelöltje van.

1935/36-ban a cserkészcsapat felvette a gróf Tisza István nevet. A júniusi országos céllövő versenyt a csapat cserkésze nyeri meg.

A harmincas évek végén egyre több a nemzetvédelmi munka a cserkészetben: légoltalmi kiképzés, cserkészhadijáték, levente munka, alaki kiképzés.

A csapat életét a második világháborút megelőző évtizedben sok kirándulás jellemzi, mindig tudnak küldeni néhány cserkészt őrsvezetőképző táborba, sok akadályversenyen vesznek részt, téli tábort, sítábort szerveznek. Rendszeresek a műsoros délutánok, a bevételt pedig a szegények megsegítésére fordítják. A Protestáns Karácsonyi Vásárt szervezik, bonyolítják, kerületi és országos céllövő versenyeken minden évben jeleskednek.

Az 1942-re tervezett nyári nagytábora a katonai csapatmozgások miatt elmaradt.

1942/43-ban a csapat egy héten keresztül segített a gabonajegy igényjogosultak összeírásában. Aktívan bekapcsolódnak a regösmunkába, néprajzi adatgyűjtésben segítenek és falusi portyára mennek. Cserkészapródokkal már évek óta foglalkoznak, a csapat létszáma 117 fő.

1944/45-es tanévben Dr. Vetéssy Géza csapatparancsnok és a VIII. kerület ügyvezető elnöke a hadifogságból még nem tért haza. A csapat a KIE csapattal ideiglenes egyesült – és a 110-121. számú Bethlen Gábor cserkészcsapat néven működött – majd megszűnt. Dr. Vetéssy Géza 1945-ben, hadifogságban hal meg.

A rendszerváltást követően az országos cserkészmunkába ismét bekapcsolódik a Kecskemét Református Gimnázium 1992-ben újjáalakult csapata néhány gimnazistával. A 121-es szám megmaradt, de a csapat – a fogságban meghalt – utolsó parancsnokának nevét vette fel, így jött létre a 121. sz. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat. Csapatparancsnoka 24 évig Szabó Zsuzsanna Márta matematika-német-ének szakos tanárnő volt. Az első nyári nagytábort 1992-ben Dunaszentbenedeken tartják 12 fővel.

0% spam, 100% cserkészet!
Most nem
Feliratkozom Folyamatban... Siker! Nem sikerült