A 2013. május 25-i kuratóriumi ülés határozatai

A 2013. május 25-én megtartott ülésen a Kuratórium az alábbi határozatokat hozta:

  • 7/2013. (V.25.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium megválasztja Tóth Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, Bibó Zoltánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 8/2013. (V.25.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előzetesen kiküldött napirendet módosítás nélkül jóváhagyja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 9/2013. (V.25.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja az Alapítvány 2012-es közhasznúsági beszámolóját és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
  • 10/2013. (V.25.) Kuratóriumi határozat:

1. §

(1) Csapatprogramra testvér támogatást – kérelemre –, a második testvértől kezdve az egy főre jutó teljes költség 20-50 %-ára lehet adni.

(2) A támogatás pontos mértékét a Kuratórium az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárokon belül a csapatprogram költségeinek és az arra jelentkezők várható számának figyelembevételével esetenként határozza meg.

(3) A támogatás (2) bekezdésben meghatározott mértékét a Kuratórium a csapatprogram hirdetésében teszi közzé.

2. §

(1) Csapatprogramra szociális helyzetre való tekintettel – kérelemre – támogatást lehet adni.

(2) A támogatás mértékét a Kuratórium határozza meg.

3. §

Az 1. §-ban és a 2. §-ban meghatározott támogatások (a továbbiakban: támogatás) kérelmezésére az jogosult, aki a Magyar Cserkészszövetség felé az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségét teljesítette.

4. §

(1) Támogatást kérelmezni – a 3. melléklet szerinti kérvény útján – legkésőbb a csapatprogramot megelőző 10. napig lehet a Kuratórium elnökénél.

(2) A kérelem elbírálásáról a Kuratórium a csapatprogramot megelőző 7. napig dönt, és annak eredményéről – elektronikus úton – haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt.

5. §

Ez a határozat 2013. május 30-án lép hatályba.

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

  • 11/2013. (V.25.) Kuratóriumi határozat: A 2013. évi kiscserkésztábor és csapattábor testvértámogatása 50%, azaz a kiscserkésztábor 4000 Ft, a csapattábor pedig 7500 forint. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 12/2013. (V.25.) Kuratóriumi határozat: A teljes árú (8000 forintos) tábordíj helyett a tábor szervezésében és megvalósításában aktívan segítő résztvevők tábordíja legyen 2000 forint. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

0% spam, 100% cserkészet!
Most nem
Kérem Folyamatban... Siker! Nem sikerült