A 2013. január 26-i kuratóriumi ülés határozatai

A 2013. január 26-án megtartott ülésen a Kuratórium az alábbi határozatokat hozta:

  • 1/2013. (I.26.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium megválasztja Tóth Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, Bibó Zoltánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 2/2013. (I.26.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előzetesen kiküldött napirendet módosítás nélkül jóváhagyja. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 3/2013. (I.26.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a Kuratórium Elnökének beszámolóját az Alapítvány jelenlegi helyzetéről. (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
  • 4/2013. (I.26.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a Kuratórium Elnökének beszámolóját az Alapítvány 2012-es működéséről. (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
  • 5/2013. (I.26.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium jóváhagyja a beérkezett számlák kifizetését 41434 Ft (azaz negyvenegyezer-négyszázharmincnégy forint) értékben. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 6/2013. (I.26.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium a többgyermekes családoknak a 2013. február 7. és 10. között megrendezendő téli cserkésztáborban a második gyermek után 50% támogatást nyújt, melyhez a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a támogatást jogosan veszi igénybe (1. melléklet). (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

0% spam, 100% cserkészet!
Most nem
Kérem Folyamatban... Siker! Nem sikerült