A 2012. március 24-i kuratóriumi ülés határozatai

A 2012. március 24-én megtartott ülésen a Kuratórium az alábbi határozatokat hozta:

  • 1/2012. (III.24.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium megválasztja Tóth Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, Bibó Zoltánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 2/2012. (III.24.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előzetesen kiküldött napirendet módosítás nélkül jóváhagyja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 3/2012. (III.24.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a Kuratórium Elnökének beszámolóját az Alapítvány jelenlegi helyzetéről. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
  • 4/2012. (III.24.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium az Alapító tájékoztatását Hodánics Tamás kuratóriumi tag közbenjárásával végzi. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
  • 5/2012. (III.24.) Kuratóriumi határozat: A Kuratórium általános irányelvként elfogadja, hogy az Alapítvány által beszerzett eszközökre a 121. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat csak használati joggal rendelkezik. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

0% spam, 100% cserkészet!
Most nem
Érdekel Folyamatban... Siker! Nem sikerült